Koolitused

VÕRGUSTIKU RINGREIS  JA  KAASAMISKOOLITUS

2. aprillil toimub ringsõit Haanja, Varstu ja Rõuge vallas, et tutvuda laste ja noortega seotud asutuste ja paikadega.
Ringsõit algab Varstust, kuid buss võtab eelnevalt peale Haanja ja Rõuge osalejad ja viib pärast tagasi Varstu osalejad.
Kavas on külastada noorte poolt väljapakutud paikasid:
9:45 Varstu: kultuurikeskus, staadion, vana koolimaja, Kõrgepalu sotsiaalmaja.
Krabi: õpilaskodu, Krabi baar.
Rõuge: noortekeskus, rand ja ideekohvik.
Viitina: mõisahoone.
Ruusmäe: Rogosi mõis ja rahvamaja, noortetuba.
Haanja: noortetuba, staadion.
REGISTREERUMINE LÕPEB 31.03.

10.-11.aprillil toimub Haanja rahvamajas kaasamiskoolitus, Koolituse tulemusel on osalejad saanud praktilisi teadmisi ning oskusi mõjusa kaasamise praktiseerimiseks igapäevaelus – ja töös. Mängime läbi erinevad meetodid – maailmakohvik, avatud ruum, ring jt.
10.aprill kell 9:00 – 15.30
11.aprill kell 9.30 – 14:00.
Koolitavad Kati Orav ja Kerli Kõiv.
REGISTREERUMINE LÕPEB 06.04.

REGISTREERU LINGIL: https://docs.google.com/forms/d/1LLv6jXSonI78wEKmvij5lExc2wZtxw6340OoTXX0idM/viewform?c=0&w=1

 

KOGUKONNA VÕRGUSTIKU KUJUNDAMINE LASTE JA NOORTE TOETAMISEKS

 • Koolituse aeg: 30. – 31.jaanuar 2015
 • Kell:  9-16
 • Asukoht: Ala-Rõuge külalistemaja, Rõuge alevik.
 • Registreeri oma osalus hiljemalt 26.jaanuar 2015 järgmisel lingil:
Koolitus on tasuta. Koolitus viiakse läbi  Rõuge, Haanja ja Varstu vallavalitsuste koostööprojekti “Hooliv kogukond”  raames ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust “Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.
Koolituse eesmärk on Rõuge, Haanja ja Varstu valdade kogukondade võtmeinimeste omavahelisele koostöövõrgustikule uue (värske) aluse loomine. Koolitus aitab luua  ühtse arusaamise,  millist võrgustikku ja koostoimivaid valdkondade üleseid ning piirkonna inimesi liitvaid meeskondi on vaja; samuti aitab mõtestada, kuidas kohalikud võtmeinimesed saavad oma oskustega panustada kogukonna arengusse.
Koolitusel käsitleme järgmiseid teemasid:
 • Mis on kogukonnas koos tegutsemise eesmärk ja mõte?
 • Mis on kogukonnatöö? Mis on võrgustikutöö? Mis on meeskonnatöö? Missugune koostöövorm sobib kõige paremini Rõuge, Haanja ja Varstu kogukonna võtmeinimestele?
 • Missugused ressursid ja tugevused on kogukonnas olemas? Missuguste kompetentsidega inimesed on võrgustikus?
 • Kuidas meeskonnad arenevad? Missugused meeskonnad on olemas?
 • Võrgustikuliikmete ootused ja vajadused koostöö osas?
 • Rõuge, Haanja ja Varstu kogukonna võrgustiku tegevusvälja kaardistamine
 • Võrgustiku vajadused: missugune ressurss on puudu? kes on võrgustikust puudu?
 • Kokkulepped ühise toimetamise osas
 • Missugune on eesmärk? Missugune on esimene samm eesmärgi suunas?
Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi lektor ja Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige Dagmar Narusson

 

Koolitaja kohta leida rohkem infot:

https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=38972&lang=