Noortefond

Projekti raames loodud Noortefond pakub piirkonna noortele toetust, et ellu viia oma kogukonnas parendustegevusi, mis lähtuvad projekti raames koostatud strateegiast. Strateegiasse on koondatud noorte kohtumiste jooksul selgunud mõtted ja soovid.

Noortefondist on Haanja, Rõuge ja Varstu valla noortel võimalik taotleda toetust kuni 300 EUR oma idee elluviimiseks. Igale omavalitsusele on ideede toetuseks kokku 1500 EUR.

Taotlus tuleb esitada 18.maiks elektrooniliselt aadressile raugeank@gmail.com. Kontaktisik Noortefondis on Rõuge valla noorsootöötaja Angelika Alström.

Toetust saav idee peab lähtuma strateegiasse koondatud vajadustest. Tegevus peab olema ellu viidud 30. septembriks 2015. Oluline on, et idee elluviimisel on eestvedajaks noored ja toimub kogukondlikus koostöös. Idee rakendamisse peab kaasama vähemalt 20 inimest ning partneriks peab olema MTÜ.

VAJALIKUD DOKUMENDID

TAOTLEMISE KORD: Noortefond

TAOTLUSVORM: Hooliv kogukond noorteprojekti taotlusvorm

STRATEEGIA: StrateegiaHoolivkogukond

ARUANDEVORM: Hooliv-kogukond-lõpparuande-vorm

logo6