Strateegiad

Strateegiate koostamiseks vajalik alusmaterjal koguti läbi noortega toimuvate arutelude ja analüüside.

Piirkondlikud noortega kohtumised, meille käigus noored kaardistavad oma piirkonna ja enda tegevusvälja probleemkohad, toimuvad järgmiselt:

  • 10.detsember 11:00 Haanja koolimaja ( Haanja, Ruusmäe piirkond)
  • 11.detsember 10:00 Varstu kultuurikeskus ( Varstu piirkond)
  • 11.detsember 12:30 Krabi koolimaja ( Krabi piirkond)
  • 15.detsember 12:45 Rõuge koolimajas ( Rõuge, Nursi, Viitina piirkonnad)

 VALMINUD HOOLIV KOGUKOND STRATEEGIADOKUMENT:

StrateegiaHoolivkogukond

 

MEEDIAS meist:

Lõunaleht:

http://lounaleht.ee/?page=1&id=15969

logo6