Võrgustikud

Projekti raames on loodud Rõuge, Haanja ja Varstu valda noorte tegevust toetavad ja arendavad võrgustikud. Järgnevalt on toodud välja võrgustike koosseisud:

Rõuge vald

 • Angela Viks – Rõuge vallavalitsus, lastekaitsespetsialist, Rõuge Põhikool sotsiaalpedagoog
 • Maire Grosmann – Rõuge vallavalitsus, sotsiaalnõunik
 • Kerli Kõiv – Rõuge Avatud Noortekeskus, noorsootöö spetsialist, Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni juht
 • Merle Tanilsoo – Rõuge Avatud Noortekeskus, noorsootöötaja
 • Angelika Alström – Rõuge Avatud Noortekeskus, noorsootöötaja
 • Hans Saarniit – piirkonnapolitseinik
 • Toomas Raju – Rõuge Põhikooli direktor
 • Ene Mõttus – Rõuge Lasteaia direktor
 • Ave Vill – Rõuge vallavalitsus, tugiisik
 • Tiit Toots – vallavanem
 • Joanna Kurvits – noortevolikogu esimees
 • Heili Velks – Viitina külavanem

Haanja vald

 • Maie Kalnapenkis – Haanja valla sotsiaaltöö spetsialist
 • Egle Kõva- Haanja valla noorsootöötaja
 • Sirje Pärnapuu – Haanja valla kultuuritöö juht, MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
 • Kerli Pärnapuu – Haanja valla noortevolikogu, MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
 • Kadri Parts – Haanja kooli õpetaja/suusatreener, NK ja KT rühma juht
 • Anne Heier – Haanja kooli õpetaja (Ruusmäe õppehoone)
 • Tiina Tšugurov- lapsevanem, tugiteenuse osutaja
 • Väle Prutt – Suhka Päästekomando pealik
 • Hans Saarniit – piirkonnapolitseinik
 • Riho Lehiste – treener, huviringide juhendaja

Varstu vald

 • Ingrid Luik-Semevsky – Krabi kool, psühholoog
 • Alar Voomets – Krabi kool, infojuht
 • Tea Laks – Krabi kool, aednik, kasvataja
 • Ave Saluorg – Varstu Keskkool, huvijuht
 • Helle Alliksoo – Varstu vallavolikogu, sotsiaal- ja terviseedenduse komisjoni juht
 • Marge Nurk – Varstu Kultuuritarõ, huvijuht
 • Kervin Adamson – Varstu Keskkool, õpilane
 • Gerda Mändmaa – Varstu Keskkool, õpilane
 • Uno Arm – Varstu Keskkool, hooldustehnik
 • Signe Arumäe – Varstu vallavalitsus, sotsiaaltöötaja
 • Kersti Jõgi – Varstu vallavolikogu liige, sotsiaal- ja terviseedenduse komisjoni juht

logo6